خبرنامه

روزهای رایگان بازدید از موزه ها افزایش می یابد

روزهای بیشتری در طول سال موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رایگان می شود. روز 21 بهمن ماه به مناسبت 22 بهمن بازدید از موزهای ...

روزهای بیشتری در طول سال موزه های زیر نظر سازمان  میراث فرهنگی و گردشگری رایگان می شود. روز 21 بهمن ماه به مناسبت 22 بهمن بازدید از موزهای زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری رایگان شد و به گفته ی مدیر اداره کل موزه ها، بازدید از این موزه ها با استقبال بی نظیری مواجه شد،استقبالی که این فکر را در ذهن مسئولان موزه ها ایجاد کرده تا اگر شرایط مهیا باشد، روزهای بازدید رایگان را برای موزه ها افزایش دهند. رئیس مجموعه جهانی فرهنگی تاریخی گلستان براساس کاتالوگ های تهیه شده توسط روابط عمومی کاخ گلستان و ارائه آن ها به گردشگران، میزان آمار بازدید از این مجموعه تاریخی در روز 21 بهمن ماه حدود 6 هزار نفر تخمین زده شد. به گفته محمدرضا کارگر، دیگر موزه های زیر نظر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری نیز هر کدام برنامه ای برای شمارش تعداد بازدیدکنندگان از موزه های خود داشته اند. او حتی تعداد آمار بازدیدکنندگان از کل مجموعه های سعدآباد را ارقامی بیش از این می داند. مدیر اداره کل موزه ها بیان می کند: اگر بتوانیم این اجازه را بگیریم که دست کم در هر فصل یک روز را برای بازدیدِ مردم رایگان اعلام کنیم، یک اتفاق خوب است و به نظر می رسد زمینه و شرایط خوبی در این زمینه ایجاد می شود.