خبرنامه

برگزاری اولین دوره راهنمایان دوچرخه سواران

اولین دوره راهنمایان گردشگری دوچرخه سواران در کوهستان بعد از دو سال مجوز گرفت و در اسفند ماه برگزار می شود. البته به گفته مدیر تورهای طبیعت گردی...

اولین دوره راهنمایان گردشگری دوچرخه سواران در کوهستان بعد از دو سال مجوز گرفت و در اسفند ماه برگزار می شود. البته به گفته مدیر تورهای طبیعت گردی و ماجراجویانه این دوره ها در حال حاضر تنها برای مردان برگزار می شود و فعلا مجوز برگزاری این دوره برای زنان صادر نشده است. محسن محمدی تصریح کرد: «از دو سال پیش تلاش کردیم مجوز برگزاری این دوره های آموزشی را بگیریم. درنهایت با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و فدراسیون دوچرخه سواری از مجوز این دوره ها در روز دوم نمایشگاه بین المللی گردشگری در تفاهمی بین کمیته گردشگری و ورزشی و سازمان میراث رونمایی شد.» وی خاطرنشان کرد: «از آنجا که رشته های مختلف گردشگری در حال تخصصی شدن است، این دوره ها برگزار می شود تا دوچرخه سواران بتوانند راهنمای متخصص داشته باشند.» این طبیعت گرد تاکید کرد: «کوهستان های ایران و دیگر مناطق آن، پتانسیل برگزاری تور دوچرخه سواری را دارند و افراد طبیعت گرد می توانند در این دوره ها شرکت کنند.»