خبرنامه

افسانه های تاتارها به زبان فارسی چاپ شد

شهر کازان ، پایتخت جمهوری تاتارستان کتابی از افسانه های تاتارها را به زبان فارسی چاپ و منتشر کرد...

شهر کازان ،پایتخت جمهوری تاتارستان کتابی از افسانه های تاتارها را به زبان فارسی چاپ و منتشر کرد.

ابن کتاب با عنوان «افسانه ها و اساطیر تاتاری» روز چهارشنبه در طی مراسمی ویژه با حضور خانم گوزل  شاریپوا معاون وزیر فرهنگ تاتارستان فدراسیون روسیه، علی بمان اقبالی زارچ سرکنسولگری ایران در تاتارستان روسیه و همچنین شماری از دیپلمات های ایرنی و مسئولین فرهنگی تاتار، رونمایی شد.

این کتاب سه زبانه ( روسی، فارسی و تاتاری) با همکاری وزارت فرهنگ تاتارستان در 120 صفحه منتشر شد.

در کنار این مراسم سرپرست کنسولگری ایران در نشستی با معاون وزیر فرهنگ تاتارستان در مورد اهمیت چاپ این کتاب و اجرای برنامه های فرهنگی در سال جاری میلادی گفتگو کرد.