خبرنامه

بازدیدکنندگان روسیه نیاز به ثبت اداره مهاجرتی دارند.

کنسولگری ایران در آستاراخان، روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که اتباع ایرانی برای ورود به شهرهای روسیه از جمله مسکو، سنت پترزبورگ ، سوچی و کازان...

کنسولگری ایران  در آستاراخان، روز سه شنبه در بیانیه ای اعلام کرد که اتباع ایرانی برای ورود به شهرهای روسیه از جمله مسکو، سنت پترزبورگ ، سوچی و کازان، از تاریخ 22 خرداد تا 11 تیر ماه امسال الزامیست که تا 24 ساعت پس از ورود به خاک روسیه، با ثبت ورود خود، پلیس های مهاجرتی محلی را مطلع کنند.

بر اساس این بیانیه، این قانون  شامل تمامی کشورها می شود. این اقدام امنیتی  توسط مقامات روسی به منظور اطمینان از ایمنی گردشگران در سال 2017 که برنامه ریزی هایی نیز برای جام فداراسیون روسیه شده، در نظر گرفته شده است.

در اصل این قانون، برای کسانی که قصد اقامت در هتل ها و مسکن هایی به رسمیت شناخته شده را ندارند، اعمال می شود.

به دلیل تعداد زیاد ورود گردشگران خارجی به کشور روسیه از طریق ایرلاین های مختلف، بر اساس نظر سنجی های انجام شده بین مسافران شرکت نادیا پرواز، فرودگاه شرمیتوا از سخت گیری کمتری نسبت به دو فرودگاه دیگر مسکو دارد.