پوکت آوازه جزایر تایلند
تایلند

پوکت آوازه جزایر تایلند

جزیره پوکت در جنوب غرب کشور تایلند واقع است. این جزیره یکی از زیباترین مناطق تایلند است. بزرگترین جزیره ی کشور و 32 جزیره دیگر در ساحل خود دارد. پوکت به وسیله پل به استان فنگ نگا در شمال مرتبط است...