پنانگ مروارید شرق
مالزی

پنانگ مروارید شرق

پنانگ یکی از مشهورترین تفریحگاه های اقامتی مالزی است. مرکز آن جرج تاون است که یکی از شهرهای عمده مجذوب کننده با بناهای تاریخی و سوابق فرهنگی است.خط ساحلی شمالی پنانگ با گستره ای از شنهای ظلایی...