ترکیه گهواره تمدن
ترکیه

ترکیه گهواره تمدن

ترکیه پیوند شده دو قاره مهم آسیا و اروپا است. که در جنوب شرقی اروپا و جنوب غربی آسیا واقع شده است. کشور ترکیه با شش کشور آسیایی و دو کشوراروپایی هم مرز است.