هند

جشن دیوالی(Diwali (یا جشنواره ملی نوردر هند

جشن دیوالی یکی از قدیمی ترین جشن های هند می باشد. جشن Diwali به مدت پنج روز در آغاز سال نو هندو برگزار می‌شود. به جرات می‌ توان نام دیگر این ...

جشن دیوالی یکی از قدیمی ترین جشن های هند می باشد. جشن Diwali به مدت پنج روز در آغاز سال نو هندو برگزار می‌شود. به جرات می‌ توان نام دیگر این جشن را جشن روشنایی یا جشن فانوس» نامید.در این روز در سراسرهندوستان تعطیل رسمی است. پیروان آیین هندو به دیدار بزرگترها و اقوام و آشنایان خود می روند و به یکدیگر هدیه می دهند. به همین علت از یک هفته پیش بازارهای هند مملو از مشتریانی بود که برای خرید جشن دیوالی به خیابان ها آمده بودند. جشنواره ملی نور یا دیوالی در باور پیروان آیین هندو، نشان دهنده پیروزی خوبی بر بدی در درون انسان است. از آنجایی که در مذهب هندو آتش بسیار مقدس و نمادی از پیروزی خدا بر شیطان و یا روشنی بر تاریکی می‌باشد، مردم هندوستان شمع یا فانوس‌هایی روشن می‌کنند و همه در جشن‌های محلی آتش‌بازی می‌کنند.