پاریس شهر فرهنگ و مد جهان
اروپا

پاریس شهر فرهنگ و مد جهان

پاریس پایتخت کشورفرانسه وبه دلیل داشتن جاذبه های فراوان, معروف ترین شهر گردشگری اروپا است. پاریس بزرگ‌ ترین شهر اقتصادی اروپا ویکی از شهرهای پیشروی جهان درزمینه‌های اقتصاد...

برج ایفل نماد پاریس
اروپا

برج ایفل نماد پاریس

ایفل برجی فلزی در میدان شان دو مارس و در کنار رود سن واقع در شهر پاریس است. برج ایفل به عنوان نماد فرانسه شناخته می‌شود، پربازدید ترین بنای جهان و یکی از...