آفریقا

آنسه سورس دی آرجنت (Anse Source d'Argent)، جزیره‌ی لادیگو، سیشل

ساحلی بی نظیر و رویایی که زیبایی آن محصور کننده و در واقع می‌توان گفت رمز معروفیت جزایر سیشل به حساب می‌آید. شاید تاکنون نام جمهوری سیشل را ...