لنکاوی

تله کابین لنکاوی، پل آسمانی شگفت انگیز

تله کابین لنکاوی واقع در دامنه کوه مات سین کانگ در منطقه پاتای کوک (Patai Kok) یکی از هیجان انگیزترین تله کابین های جهان است.این تل کابین در سال ...