سفر به سنت پترزبورگ آسانتر شد
جاذبه های سنت پترزبورگ

سفر به سنت پترزبورگ آسانتر شد

اگر علاقه دارید خودتان شخصا به روسیه سفر کنید،می توانید برنامه موردعلاقه خود را با کمک کارشناسان نادیاپرواز (دفتر رسمی کمیته توسعه گردشگری سنت پترزبورگ) تنظیم کنید و سفری ویژه به فنلاند هم در برنامه داشته باشید