اخبار


برگزاری اولین دوره راهنمایان دوچرخه سواران

1395/11/26  |   خبرنامه  

اولین دوره راهنمایان گردشگری دوچرخه سواران در کوهستان بعد از دو سال مجوز گرفت و در اسفند ماه برگزار می شود. البته به گفته مدیر تورهای طبیعت گردی...
برگزاری اولین دوره راهنمایان دوچرخه سواران

اولین دوره راهنمایان گردشگری دوچرخه سواران در کوهستان بعد از دو سال مجوز گرفت و در اسفند ماه برگزار می شود. البته به گفته مدیر تورهای طبیعت گردی و ماجراجویانه این دوره ها در حال حاضر تنها برای مردان برگزار می شود و فعلا مجوز برگزاری این دوره برای زنان صادر نشده است. محسن محمدی تصریح کرد: «از دو سال پیش تلاش کردیم مجوز برگزاری این دوره های آموزشی را بگیریم. درنهایت با هماهنگی سازمان میراث فرهنگی و فدراسیون دوچرخه سواری از مجوز این دوره ها در روز دوم نمایشگاه بین المللی گردشگری در تفاهمی بین کمیته گردشگری و ورزشی و سازمان میراث رونمایی شد.» وی خاطرنشان کرد: «از آنجا که رشته های مختلف گردشگری در حال تخصصی شدن است، این دوره ها برگزار می شود تا دوچرخه سواران بتوانند راهنمای متخصص داشته باشند.» این طبیعت گرد تاکید کرد: «کوهستان های ایران و دیگر مناطق آن، پتانسیل برگزاری تور دوچرخه سواری را دارند و افراد طبیعت گرد می توانند در این دوره ها شرکت کنند.»