ویزای روسیه


در حال حاضر با در نظر گرفتن روابط میان دو کشور ایران و روسیه ،این امر موجب تسهیل اخذ ویزا از سوی کشور میزبان روسیه برای ایرانیان گردیده است.

به صورت کلی اخذ ویزای روسیه به سه حالت توریستی ،تجاری و تحصیلی برای هموطنان عزیز مقدور میباشد.

نام کشور

 

نوع ویزا

 

نرخ ویزا

مدت زمان لازم

مدارک لازم

روسیه

 

 

14 روزه توریستی عادی

14 روزه توریستی فوری

30 روزه توریستی عادی

30 روزه توریستی فوری

 

 

 

2/900/000 ريال

5/100/000 ريال

3/200/000 ريال

5/400/000 ريال

 

 

 

7 روز

2روز

7روز

2روز

 

 

پاسپورت+1قطعه عکس 4*3 زمینه سفید تمام رخ

+رزرو هتل +بلیط +مشخصات فردی

 

1 ماهه تجاری 1بار تردد عادی

1 ماهه تجاری 1 بار تردد فوری

 

3 ماهه تجاری 1بار تردد عادی

3 ماهه تجاری 1 بار تردد فوری

 

3 ماهه تجاری 2بار تردد عادی

3 ماهه تجاری 2 بار تردد فوری

 

 

80دلار+2/700/000ريال

80دلار+5/000/000ريال

 

90دلار+2/700/000ريال

90دلار+5/000/000ريال

 

100دلار+4/200/000ريال

100دلار+7/900/000ريال

 

 

15 روز

10 روز

 

15 روز

10 روز

 

15 روز

10 روز

 

 

پاسپورت+1قطعه عکس 4*3 زمینه سفید تمام رخ

+مشخصات فردی

 

 

1 ساله کثیرالورود عادی

1 ساله کثیرالورود فوری

 

 

180دلار+7/500/000ريال

180دلار+14/500/000ريال

 

30 روز

23 روز

 

پاسپورت+1قطعه عکس 4*3 زمینه سفید تمام رخ

+مشخصات فردی +آزمایش ایدز

 

 

ترانزیت 1 بار ورود عادی

ترانزیت 1 بار ورود فوری

 

ترانزیت 2 بار ورود عادی

ترانزیت 2 بار ورود فوری

 

 

2/700/000ريال

5/000/000ريال

 

4/200/000ريال

7/900/000ريال

 

 

7 روز

2 روز

 

7 روز

2 روز

 

 

پاسپورت+1قطعه عکس 4*3 زمینه سفید تمام رخ

+مشخصات فردی +ویزای مقصد +بلیط مسکو

 

 

 

اطلاعات سفارتخانه

کنسولگری کشور روسیه در تهران واقع در خیابان نوفلوشاتو – شماره 39 میباشد.

شماره تماس کنسولگری  66701161-66701163 – 66728873

روزهای کاری کنسولگری  ( همه روزه هفته به غیر از روزهای شنبه - چهارشنبه - جمعه)