در حال حاضر با در نظر گرفتن شرایط سیاسی حوزه شنگن، شرایط اخذ ویزای این حوزه برای هموطنان عزیز کمی دشوار می باشد .

به صورت کلی اخذ ویزای حوزه شنگن تنها به حالت توریستی برای هموطنان عزیز مقدور می باشد.

فیلم منتخب

روسیه برای میزبانی جام جهانی 2018 تدابیر بسیار ویژه اندیشیده که شاید مهمترین آن ساخت استادیو های بسیار زیبا با هزینه های بالا می باشد برخی از این استادیوم ها از ویژگی های خاصی برخوردار است که یک مورد آن ساخت یکی از این استادیوم ها بر روی آب می باشد .