ویزای چین


در حال حاضر با توجه به روابط میان دو کشور ایران و چین ،صدور روادید برای ایرانیان به صورت عادی انجام می پذیرد.

به صورت کلی اخذ ویزای چین تنها به صورت توریستی برای هموطنان عزیز مقدور می باشد.

اطلاعات سفارتخانه

کنسولگری کشور چین در تهران واقع دراقدسیه ،خیبان موحد دانش می باشد.

شماره تماس کنسولگری  26130797

روزهای کاری کنسولگری  ( یک شنبه ،سه شنبه و پنج شنبه )