جشن دیوالی(Diwali (یا جشنواره ملی نوردر هند

جشن دیوالی(Diwali (یا جشنواره ملی نوردر هند

جشن دیوالی یکی از قدیمی ترین جشن های هند می باشد. جشن Diwali به مدت پنج روز در آغاز سال نو هندو برگزار می‌شود. به جرات می‌ توان نام دیگر این ...

یکی از رویایی ترین کاخ های دنیا، کاخ شناور جال محل در هند

یکی از رویایی ترین کاخ های دنیا، کاخ شناور جال محل در هند

جال محل (به معنی "قصر آب") یک قصر واقع در وسط دریاچه در شهرستان جیپور، در ایالت راجستان هند است. در قرن 18 مهاراجه زندانی سینگ دوم کهربا ...

قطب منار دهلی

قطب منار دهلی

قطب منار، مناره‌ای است در دهلی پایتخت هندوستان که 72/5 متر ارتفاع دارد و بلندترین بنای آجری دنیاست. این مناره بزرگ از مرمر و سنگهای سرخ ساخته شده است...