خوزستان - 3/5 روزه
 • 13 به 16 فروردین
 • خوزستان
2 شب
قیمت : 360،000 تومان
مصر تا طبس و دره کال جنی
 • 3 به 6 فروردین
 • طبس
2 شب اقامت (یک شب طبس، یک شب خور)
قیمت : 460،000 تومان
شیراز- 3/5 روزه
 • 9 به 12 فروردین
 • شیراز
2 شب اقامت در هتل 3 ستاره وکیل
قیمت : 580،000 تومان
گلستان گردی- 3/5 روزه
 • 6 به 9 فروردین
 • استان گلستان
2 شب اقامت در هتل 3 ستاره عجم
قیمت : 480،000 تومان
اصفهان و کویر ابوزیدآباد- 2 روزه
 • 10 به 12 فروردین
 • اصفهان
1 شب اقامت در خانه بوم گردی طرق
قیمت : 265،000 تومان
گیلانگردی - 2 روزه
 • 5 به 7 فروردین
 • استان گیلان
1 شب و دو روز اقامت در سوئیت های رو به جنگل
قیمت : 260،000 تومان
کویر مرنجاب نوش آباد- 2 روزه
 • 8 به 9 فروردین - 14 به 15 فروردین
 • آران بیدگل
1 شب اقامت در کمپ احمد
قیمت : 220،000 تومان
تور کویر مصر- 2/5 روزه
 • 28 تا 13 فروردین هرشب
 • روستای مهرجان
1 شب اقامت در خانه های بومگردی مهرجان
قیمت : 235،000 تومان