3 یا 4 شب
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
باکو

3.695.000 تومان

3 شب و 4 روز
هواپیمایی ماهان
ایروان

2.290.000 تومان

6 شب و 7 روز
هواپیمایی ماهان
آنتالیا

3.995.000 + 200.000 افزایش نرخ

6 شب و 7 روز
هواپیمایی ماهان
مارماریس

5.295.000 تومان

3 یا 4 یا 7 شب
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
باکو

3.395.000 تومان

7 شب و 8 روز
آیروفلوت
سنت پترز بورگ مسکو

9،895،000 تومان

7 شب و 8 روز
آیروفلوت
سنت پترز بورگ مسکو

10،440،000 تومان

7 شب و 8 روز
آیروفلوت
سنت پترز بورگ مسکو

10،690،000 تومان

3 یا 4 یا 7 شب اقامت
هواپیمایی قشم
تفلیس

2.980.000 تومان

7 شب و 8 روز
آیروفلوت
سنت پترز بورگ مسکو

11،440،000 تومان