7 شب و 8 روز
هواپیمایی عمان
بالی

7.110.000 تومان

4 شب و 5 روز
ایر عربیا
دبی

3،499،000 تومان

4 شب و 5 روز
ایر عربیا
دبی

4،830،000 تومان

7 شب و 8 روز
هواپیمایی ماهان
بانکوک

7.500.000 تومان + 112 دلار

5 شب و 6 روز
آیروفلوت
مسکو

از 2،550،000 تومان + 300 دلار

3 شب و 4 روز
ایر عربیا
دبی

4،590،000 تومان

3 شب و 4 روز
هواپیمایی امارات
ابوظبی

2850 درهم + 3،230،000 تومان

3 شب و 4 روز
هواپیمایی آزال
باکو

4.195.000 تومان