7 شب و 8 روز
آیروفلوت
بدروم

5،545،000 +(600،000 تومان افزایش نرخ)

6 شب و 7 روز
ایران ایر
آنتالیا

3،995،000 + (600،000 تومان افزایش نرخ)

7 شب و 8 روز
آیروفلوت
سنت پترز بورگ مسکو

10،240،000 تومان

7 شب و 8 روز
آیروفلوت
سنت پترز بورگ مسکو

10،440،000 تومان

3 یا 4 یا 7 شب اقامت
هواپیمایی قشم
تفلیس

2.980.000 تومان

6 شب و 7 روز
آیروفلوت
سنت پترز بورگ مسکو

11،640،000 تومان

6 شب و 7 روز
هواپیمایی ماهان
مارماریس

5،795،000+ (600،000 تومان)

6 شب و 7 روز
هواپیمایی ماهان
بدروم

5.195.000 تومان

3 یا 4 شب
هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران
باکو

3.695.000 تومان

3 یا 4 یا 7 شب
هواپیمایی قشم
تفلیس

3.030.000 تومان