14 نکته درباره مراکش

مراکش یا مغرب کشوری جادویی و پر رمز و راز است و به دلیل این که راه ارتباطی آفریقا و اروپا شده است، تلفیقی از فرهنگ های متنوع است. در سفر به مراکش می توان رنگین کمانی از زبان، فرهنگ و طعم ها را احساس کرد و به یاد سپرد. با نادیاپرواز باشید تا نکاتی جالب از مراکش را یاد بگیریم